Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i arbeidslivet. Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbiederskap. Gjennom boka får vi lære om hvordan empowerment eller myndiggjøring innebærer frigjøring og utikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. 

 

Empowerment   Boka retter oppmerksomhet mot hvordan medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir bærebjelker i organisasjonen. Lederens oppgave er å sette rammer, delegere og å utvikle. Forholdet mellom leder og medarbeid er basert på tillit mer enn på styring og kontroll. 

Empowerment i arbeidslivet er en grundig bok som gir oss innsikt i begrepets historiske røtter, hvordan begrepet er knyttet til makt, autonomi, ledelse og styring, tillit og kontroll. Videre får vi innsikt i hvordan empowerment eller mydniggjøring er forbundet med den norske arbeidslivsmodellen, selvledelse og medarbeiderskap.

 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …