Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å tilby alle ledere ved Norsk kulturskoleråd lederutviklingsprogrammet LAP trinn I og trinn II. Avtalen ble undertegnet i februar. Allerede i mars er to nye programmer planlagt - et program i Rogaland og et program på Østlandet. 

Samarbeidet med Kulturrådet startet i Møre og Romsdal hvor ledere i Molde og Ålesund tok LAP både trinn I og trinn II. Erfaringene er såpass gode at ledelsen sentralt i Norsk kulturskoleråd ønsket å gi LAP trinn I og trinn II som et tilbud til sine ledere i hele landet.Rammeavtale

 

I KulturTRØKK, Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr 2, 2019, kan vi lese at de synes det er svært gledelig at de har fått en slik rammeavtale for det videre samarbeidet med HINN og Lederskap AS. Erfaringene fra opplæringstilbudet i Møre og Romsdal mener de har gitt et solid grunnlag for videre arbeid og videreutvikling av studietilbudet. 

I KulturTRØKK nr 3, 2019 blir lederutviklingsprogrammet omtalt som fantastisk. Både Rørvik Skar og medstudent Hege Segtnan, fagleder ved Skaun kulturskole i Trøndelag melder om stort utbytte av opplæringa. 

"Jeg startet på studiet fordi jeg så ledelsesbiten som en viktig del av arbeidet mitt, og fordi jeg følte meg trygg på metodene som ble presentert om faget. Utbyttet er stort! Dette gir bekreftelse til eget arbeid, og krever av meg at jeg går lenger i utvikingsarbeidet enn jeg ellers ville ha gjort", sier Rørvik Skar. Hun legger til at hun nå stoler mer på egen lederstil og utvikler hele tiden ny og viktig forståelse for lederskap. 

Kulturtrokk

 Her er et bilde fra en av samligene. Innfeldt i bildet er Annbjørg Silje Rørvik Skar (t.v.) og Hilde Segtnan (t.h)

 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …