I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Lom kommune startet allerede i november 2017. Ringebu og Sel er i gang med planlegging sammen med oss om innholdet i et LAP- program som starter våren 2018.

Både Ringebu- og Sel kommune har deltatt i tilsvarende programmer tidligere. Grunnene til å videreføre programmet er flere.

 

Første fase av LAP (LAP I) starter en utvikling i kommunen. Lederne får et felles språk og verktøy for å utvikle organisasjonen og de føler seg ofte tryggere og tydeligere som ledere. Du kan lese mer om erfaringer med programmene i Referanser.

LAP I blir likevel som å toppe en utvikling på "hoppkanten". Prosessen er startet. Lederne er i personlig utvikling og har innsikt og mot til å utvikle organisasjonen. Faren for å falle tilbake til gamle "synder" er likevel til stede.  Nye programmer som LAP II gir muligheter til å spesifisere utviklingen. Her åpnes det blant annet for aksjonslæring. Det vil si at lederne definerer utviklingsområder som de systematisk jobber med gjennom hele programmet. Utviklingsområdene er alltid godkjent av rådmann.

I Ringebu har de, for eksempel, valgt innovasjon som hovedtema. Flere av lederne har gått innovasjonsskolen ved INN og ønsker å implemetere innovasjonstenkingen i hele kommunen. I Sel avsluttet virksomhetslederne et LAP-program våren 2017. Våren 2018 får teamlederne og avdelingsledere i Sel kommune mulighet til lederutvikling gjennom LAP I. Dermed har Sel valgt en modell der felles lederspråk og organisasjonsforståelse bygges opp på alle nivå i organisasjonen. De som deltar i programmet har forpliktet seg til å ha samtaler med sine virksomhetlsedere mellom samlingene. På den måten sikres en kontinuitet og avdelings- og teamledere kan "puste sine ledere i nakken" og fremme lederfaglige drøftinger knyttet til utviklig av tjenestene.

På Røros er LAP I med 17 virksomhetsledere avsluttet nå i september 2017. Allerede våren 2018 går disse virksomhetlederne i gang med LAP II. Denne gangen er imidlertid også avdelignsledere og teamledere med i samme program, men i LAP I. En spennede kombinasjon som synligjør kompleksiteten i organisasjonen.

 

 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …