Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på arbeidsplassen. Her ble vår styreleder Kjell Dahl intervjuet. Kjell Dahl framhever hvordan frykt kan bidra til at ledere og medarbeidere bruker destruktive forsvarsmekanismer.

Fryktmekanismer kan bidra til at medarbeidere og ledere bruker ressurser på psykologisk overlevelse framfor å jobbe effektivt med organisasjonens faglige oppgave. Frykt trigges ofte av at folk er redde for å bli avvist. Vi søker bekreftelse. En negativ spiral igangsettes når ledelsen avviser spørsmål og kritikk. Da oppstår ofte en taushet og den negative spiralen er igangsatt.

I dagens arbeidsmiljø er endringer en del av hverdagen. Likevel, de færreste av oss ønsker drastiske endringer. Vi trives best med å kunne gjenta, ikke endre. Kjell Dahl understreker derfor at ledere som ønsker å vise handlekraft og sørge for at en mobbe- og fryktkultur ikke får spre seg, må de vinne tilit og rett til autoritet hos sine ansatte. Ledelsen må tørre å ta tak, selv om det kan bli støy og bråk. Mister lederen autoriteten, vil frykten bare øke.

 Les hele artikkelen her

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …