Et lederutviklingsprogram skal være som et springbrett for videre læring og til utvikling i organisasjonen. Det forutsetter imidlertid

1) at ledergruppa i fellesskap skaper et grunnlag for ledelse i organisasjonen og

2) at lederutviklingsprogrammet har en nær kobling til lederhverdagen.

Når vi nå har LAP I og II på samme arena er grunnlaget for utvikling i organisasjonen betydelig styrket.

 

LAP I gir deltakerne en innføring i grunnleggende organisasjonsforståelse og sentrale begreper. LAP II er en fordypning der deltakerne får mulighet til å videreutvikle evnen til å se og analysere utfordringer som grunnlag for å håndtere og lede komplekse prosesser. 

For å styrke koblingen til lederhverdagen tilrettelegges det for gjennomføring av konkrete aksjoner i organisasjonen. Aksjonene godkjennes av rådmannen, mens prosessene utforskes og analyseres i programmet (læringsorganisasjonen). Deltakerne på LAP II (ofte virksomhetsledere /enhetsledere) blir utfordret på å designe prosesser i sine virksomheter. LAP I (ofte avdelingsledere) er deltakere og skal lede prosessene fra sitt nivå. Dermed erfarer deltakerne på LAP I og LAP II prosessene fra ulike ståsteder. I programmet (læringsarenaen) skapes rommet for å reflektere og utforske likheter og forskjeller, krefter og motkrefter som blir utløst av arbeidet med aksjonen i hjemmeorganisasjonen. 

På denne måten blir lederutviklingsprogrammet nært knyttet til realitetene i organisasjonen. Lederne får anledning til å reflektere på tvers av hierarkier og skape en felles forståelse av ønsket utvikling. 

Både LAP I og LAP II gir mulighet til å ta 30 studiepoeng på masternivå. 

To kommuner er i gang med denne modellen. Det er Røros og Ringebu kommune.

I tillegg tilbyr vi også denne modellen på Refsnes-programmet som har deltakere fra kommuner i hele landet. 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …