Torsdag 8.desember 2016 har Kommunal Rapport en artikkel om lederutvikling. Molde kommune og Telemark fylkeskommune trekkes fram som de eksemplene der lederutvikling har skapt en økonomisk forskjell og tydeligere og mer reflekterte ledere. Lederskap AS har ledet programmene i begge kommunene.  

Molde kommune kan skilte med 98 millioner forbedret driftsresultat og tydeligere ledere. Et lederutviklingsprogram med nært samarbeid mellom toppledelsen i kommunen og konsultene i Lederskap as, er et av suksesskriteriene.

I Lederskap AS gir vi deltakerne enkle, men grunnleggende begreper for forståelse av egen rolle og av organisasjoner som dynamiske systemer. Detlakerne får praktisk trening og utvikler etter hvert et felles begrepsapparat som gjør dem i stand til å ha konstruktive reflksjoner over utfordringer som dukker opp.   Her kan du lese mer om hva Kommunal Rapport skrev om programmene:

 

Kommunal Rapport nr 39-2016

 

 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …