Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i arbeidslivet. Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbiederskap. Gjennom boka får vi lære om hvordan empowerment eller myndiggjøring innebærer frigjøring og utikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. 

Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at både nye og erfarne deltakerne fra LAP kan melde seg på. Frist for påmelding er satt til 1. desember. Programmet finner sted på verdens høyeste trehus, Wood Hotel i Brumunddal.   

Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å tilby alle ledere ved Norsk kulturskoleråd lederutviklingsprogrammet LAP trinn I og trinn II. Avtalen ble undertegnet i februar. Allerede i mars er to nye programmer planlagt - et program i Rogaland og et program på Østlandet. 

Et lederutviklingsprogram skal være som et springbrett for videre læring og til utvikling i organisasjonen. Det forutsetter imidlertid

1) at ledergruppa i fellesskap skaper et grunnlag for ledelse i organisasjonen og

2) at lederutviklingsprogrammet har en nær kobling til lederhverdagen.

Når vi nå har LAP I og II på samme arena er grunnlaget for utvikling i organisasjonen betydelig styrket.

 

7. mars 2018 hadde vi vår seneste boklansering. Da var det boka; Broen mellom læring og ledelse som ble lansert. Boka handler om brudd og forbindelser mellom læring og ledelse. Gjennom boka utforsker vi hvordan vi kan skape solide broer mellom læring og ledelse. Hvorfor skjer det brudd og hva kjennetegner gode læringsforbindelser?

 

I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Lom kommune startet allerede i november 2017. Ringebu og Sel er i gang med planlegging sammen med oss om innholdet i et LAP- program som starter våren 2018.

Både Ringebu- og Sel kommune har deltatt i tilsvarende programmer tidligere. Grunnene til å videreføre programmet er flere.

Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på arbeidsplassen. Her ble vår styreleder Kjell Dahl intervjuet. Kjell Dahl framhever hvordan frykt kan bidra til at ledere og medarbeidere bruker destruktive forsvarsmekanismer.

Torsdag 8.desember 2016 har Kommunal Rapport en artikkel om lederutvikling. Molde kommune og Telemark fylkeskommune trekkes fram som de eksemplene der lederutvikling har skapt en økonomisk forskjell og tydeligere og mer reflekterte ledere. Lederskap AS har ledet programmene i begge kommunene.  

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …