Avdelingslederne i Sel kommune avsluttet LAP høsten 2018. På siste samling evaluerte de programmet. Spørsmålene definerte de selv. Her er et utdrag:

Hvordan har programmet påvirket deg i din rolle som leder?

- Mer trygghet og bevissthet på egen rolle

- Mer bevisst på å lede gjennom andre.

- Vi har fått indentifisert utfordringer i egen virksomhet som vi kan undersøke

- Roligere "ikke redd noe lenger".

- Mer reflektert - stiller flere spørsmål

Hva har vi lært som gjør oss bedre i stand til å bidra til helheten i Sel kommune?

- Felles språk som omhandler ledelse.

- Mer likt utgangspunkt og mer "vi-følelse".

- Fått verdiordene til Sel kommune mer under huden.

- Vi er bedre i stand til å håndtere vanskelige prosesser.

Hvilken effekt kan programmet hå på tjenestene til innbyggerne i kommunen?

- Det er mer sammenheng i tjenestene våre ut til brukerne.

- Det er større effektivitet i drift fordi samhandlingen på ledernivå er forbedret.

- At vi oppleves som enhetlig - vi lederne står for det samme.

 

Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …