Møre og Romsdal kulturskoleråde gjennomførte lederutviklingsprogrammet LAP i løpet av 2016 og 2017. programmet ble godt dokumentert i internbladet til NORSK KULTURSKOLERÅD

På siste samling, 28. april, ble det likevel gjennomførte en evaluering. De fikk ett spørsmål: Hva er skapt og hva blir brukt? 

Her er et utdrag fra gruppenes besvarelser:

 

Hva er skapt og brukt?

Utdrag fra gruppe 1

- Trygghet og mot i rollen

Vi har fått forståelse for alle de menneskelige mekanismene som påvirker en prosess.

Vi har større forståelse for eget arbeid, organisasjonen og for medarbeidere.

- Det er skapt en læringskultur i organisasjoen.

Vi er blitt en mer lærende organisasjon og har fått et felles språk - fagterminologi.

- Kaos og motkrefter

Vi har lært å forebygge motkrefter og å slippe taket litt.

Vi tåler mer kaos.

- Mer struktur

Vi har klarere innhold på møter.

Tid og punktlighet.

Utdrag fra gruppe 2

- Vi har lært betydningen av fokus på den faglige oppgaven.

- Vi har fått økt trygghet i lederrollen.

- Vi våger å holde avstand til detaljer.

- Vi har fått hjelp til å sortere - Hva handler dette om?

Utdrag fra gruppe 3

Hva er skapt?

- Vi har fått trygghet i relasjoner.

- Det er skapt bevissthet for rollen som leder.

- Vi har fått mer tid til refleksjon og det er skapt en kultur for deling.

Hva er brukt?

- Kultur for deling, dialogmetoder, rolleforståelse, andre metoder, fagspråk, tid og rammer.

 

Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …