Røros kommune avsluttet Veksthus for ledere i september 2017. Her deltok 17 virksomhetsledere som alle er oppmeldt til eksamen ved INN. På siste samling ble programmet evaluert. Deltakerne formulerte selv spørsmålene som de byttet med hverandre og svarte gruppevis. Spørsmål og svar ble lest opp høyt i plenum. Besvarelsene er skrevet ut av Lederskap og undertegnet av to deltakere.

Her er et utdrag av svarene

Sagt om tydelighet

 

 • Vi er tydeligere på oppgaver og roller
 • Vi har fått flere knagger å henge ting på for å bli tydeligere i egen rolleutøvelse.

Sagt om undervisningsformen

 • Det er en krevende undervisningsform der det er lagt opp til at vi skal føle utfordringer på kroppen og utfordre oss selv (utenfor komfortsonen - handler om å stå i det - opp mot det å være i lederrollen).
 • Programmet har skapt egenutvikling på en annen måte enn tradisjonelle forelesninger. Gruppemetodikken var spennende og gjør at vi involverer oss og blir godt kjent.
 • Vi har lært enkle og konkrete metoder som vi ka nta med oss inn i hverdagen/ inn i egen virksomhet.

Sagt om rolleforståelse

 • Vi som virksomhetsledere har blitt mer bevisste vår rolle. Vi er på litt forskjellig ståtsted når det gjelder "å ta rollen", men vi er bevisste. Neste steg er å ta den!
 • Vi er i en prosess for utvikling og er blitt bedre kjent med rollen som virksomhetsleder.

Sagt om å stå i utfordringer

 • Vi tåler mer å stå i utfordirnger fordi vi føler støtte fra rådmannsnivå og fordi vi har fått redskap til å håndtere utfordringene.
 • Vi har fått trening i å stå i det når det "blåser".

Sagt om helhetstenking

 • Felles teorigrunnlag er skapt fordi vi har fått helhetlig forståelse og et løft teoretisk. Gjennom et felles språk har vi  fått et felles utgangspunkt for å forstå organisasjonen.
 • Vi har fått en bedre helhetlig forståelse og en bedre plattform for å snakkes sammen med bakgrunn i felles teori.

 

Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …