Programmet startet i mars i 2012 og ble avsluttet i desember i 2014. Deltakere på lederutviklingen er rådmann og 2 kommunalsjefer, økonomisjef, mellomlederne samt stab, ca 50 personer. 

 Frøya kommunes arbeidsgivertenkning og arbeid med medarbeiderskap er lagt til grunn for lederutviklingen. Lederprogrammet er utviklet med spesiell vektlegging på de utfordringer flate strukturer og 2-nivå organisasjoner gir kommunale organisasjoner. Kommuneledelsen, og deltakerne er veldig godt fornøyde med programmet. Gode refleksjoner i og mellom samlingene legger gir oss en unik innsikt i og forståelse av egen organisasjon og et godt grunnlag for utviklings- og endringsarbeid som krever deltakelse i hele organisasjonen. Frøya kommune anbefaler gjerne opplegget og veilederne for andre kommuner!

Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …