Telemark fylkeskommune gjennomførte Veksthus for ledere for samtlige ledere, ca 150 personer deltok og 135 tok eksamen.

 Evalueringen ble gjennomført på siste dag av siste samling. Deltakerne gikk i grupper og definere spørsmålene. Deretter byttet gruppene spørsmål og som de så besvarte. Det ble et omfattende materiale. Her er et utdrag av spørsmål og svar.

1. Hvordan har Veksthus for ledere bidratt til at T-fk opptrer og oppfattes som en organisasjon? 

 • Det har gitt bekreftelse på at man har felles utfordringer
 • Bedre nettverk – lettere å ta kontakt – søke hjelp 
 • Mer innsikt i andres arbeidshverdag og ser at vi har felles utfordringer
 • Vi er mer opptatt av hverandre 

2. Hvordan har Veksthus bidratt til et felles begrepsapparat? 

 • Vi har fått større bevissthet på lederrollen 
 • Vi ser at det er gjennomgående temaer– gjentagende begreper 
 • Vi har fått felles forståelse for begreper som blir brukt i ledermøter på egen skole 

3. Hvordan har Veksthus bidratt til at dere er blitt tryggere i lederrollen? 

 • Vi er tydeligere i kommunikasjon – og flinkere til å sjekke om andre har forstått budskapet Vi har større bevissthet på lederrollen 
 • Kurset har gitt en bekreftelse på at vi kan bruke lengre tid på å reflektere rundt oppgaven før vi setter i gang med løsning 
 • Økt refleksjon over egne følelser og egne handlinger
 • Økt bevissthet på at det å være leder innebærer å få ulike (fag og personer) til å dra i samme retning 
 • Økt bevissthet på at leder ikke skal ha alle svar

Vi har savnet:

 • Arbeid i gruppesammenheng med egen ledergruppe. 
 • Arbeid i gruppesammenheng med andre i samme funksjon. 

 

4. Spørsmål fra fylkesrådmannens ledergruppe som ble besvart av alle gruppene:

 Hva kan rådmannens ledergruppe bidra med for å forsterke det som er skapt gjennom «Veksthus». 

 • Organisere nettverk på tvers f.eks. avdelingsledernettverk 
 • Fellesarena viktig i fortsettelse 
 • Ledelse på dagsorden 
 • Ta i bruk T-fks verdisett (sette ut i praksis 5. Hva kunne vært gjort på forhånd? 
 • Mer informasjon om hensikt og metodikk 
 • Klargjør bestillinger i forkant av kurs.
Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …