Referanser

Avdelingslederne i Sel kommune avsluttet LAP høsten 2018. På siste samling evaluerte de programmet. Spørsmålene definerte de selv. Her er et utdrag:

Møre og Romsdal kulturskoleråde gjennomførte lederutviklingsprogrammet LAP i løpet av 2016 og 2017. programmet ble godt dokumentert i internbladet til NORSK KULTURSKOLERÅD

På siste samling, 28. april, ble det likevel gjennomførte en evaluering. De fikk ett spørsmål: Hva er skapt og hva blir brukt? 

Her er et utdrag fra gruppenes besvarelser:

Røros kommune avsluttet Veksthus for ledere i september 2017. Her deltok 17 virksomhetsledere som alle er oppmeldt til eksamen ved INN. På siste samling ble programmet evaluert. Deltakerne formulerte selv spørsmålene som de byttet med hverandre og svarte gruppevis. Spørsmål og svar ble lest opp høyt i plenum. Besvarelsene er skrevet ut av Lederskap og undertegnet av to deltakere.

Her er et utdrag av svarene

Sagt om tydelighet

Andre kurs i Lederen som konflikthåndterer er nå gjennomført. Rundt 20 ledere fra Indre Salten var samlet to dager på Fasuke hotell. På slutten av samlingen fikk deltakerne gi sin evaluering av kurset.

Lederskap as bidratt i flere år bidratt med lederutvikling og lederstøtte i Molde kommune. Nå er arbeidet evaluert.

Ledelse av prosesser 2015 ble avsluttet i oktober med 23 deltakere som alle gikk opp til eksamen (30 stp) ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) på HiL.

Telemark fylkeskommune gjennomførte Veksthus for ledere for samtlige ledere, ca 150 personer deltok og 135 tok eksamen.

Ringebu kommune gjennomført Veksthus i 2013 for rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne.

Programmet startet i mars i 2012 og ble avsluttet i desember i 2014. Deltakere på lederutviklingen er rådmann og 2 kommunalsjefer, økonomisjef, mellomlederne samt stab, ca 50 personer. 

Aktiviteter og nyheter
 • Empowerment i arbeidslivet

  Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i...

  Les mer …

 • LAP 2020

  Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at...

  Les mer …

 • Norsk Kulturskoleråd

  Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å...

  Les mer …