Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og veiledning får du som leder et rom der du kan utforske vanskelige situasjoner, skape en dypere forståelse av dine utfordringer og innsikt i egne ressurser som grunnlag for håndtering.

Coaching og veiledning tilbys:

 • Ledere

Vi tar alltid utgangspunkt i lederens egne refleksjoner over status og utfordringer i organisasjonen. Veileders og coachens rolle er å stille spørsmål, utfordre, bidra til reformuleringer og å gi struktur til samtalene. Hensikten er å gi deg som leder et rom for refleksjon over egen hverdag. Vi hjelper deg til å lokke fram det beste i deg selv, vi utfordrer dine vaner og bidrar til å finne nye veier.

 • Ledergrupper

Vi arbeider innenfor en dynamisk og systemorientert tradisjon. Det betyr at vi betrakter gruppen som et relasjonssystem, og ikke som en samling enkeltindivider. Vi er derfor opptatt av å styrke og utvikle samspillet mellom deltakerne og deltakernes evne til å se hvordan de påvirker - og påvirkes av hverandre.

Ledergrupper skal skape effekt for organisasjonen som helhet. En forutsetning for å skape effekt for helheten, er imidlertid at ledermøtene også er nyttige og gir læring for det enkelte medlem og at de har en gruppekultur med åpenhet og tillit mellom alle deltakerne.

 Vi er trent på coaching av grupper og behersker en rekke verktøy som gir deltakerne anledning til å få fram sine refleksjoner og følelser på konstruktive og gode måter.

 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …