I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe langt mer enn en teknisk øvelse med omlegging av formelle strukturer. Vårt utgangspunkt er at drivkraften i organisasjoner ligger i relasjoner og samspillet mellom menneskene som jobber der.

Sammen med lederne utforsker vi derfor hvordan de kan involvere og engasjere medarbeiderne og identifisere, analysere og håndtere muligheter og motstand.

Det er en myte at folk frykter endringer. De fleste av oss anerkjenner endringer. Det vi alle frykter er imidlertid å miste tillit og tape ansikt. Bevisst eller ubevisst bygger vi forsvar og finner forklaringer utenfor oss selv. Vårt utgangspunkt er at dette ikke er avvik, men en naturlig i alt utviklingsarbeid. Leder må derfor ikke lene seg tilbake og håpe det går over, men aktivt utforske for å kunne håndtere.

I samarbeid med lederne bistår vi derfor med:

Design av prosesser der vi vektlegger at:

 • Lederen ikke sitter på svaret alene. Vi bistår lederne i å designe en prosess der løsningen skapes i samspill med involverte.
 • Prosessens form og forløp påvirker resultatet. Hvordan involvering og samspill foregår vil derfor påvirke resultatet og utviklingen av organisasjonen.

Engasjere medarbeidere og håndtere motstand

Det er kraft i den sosiale samspillet. Vi gir derfor lederne metoder for hvordan de kan få energien til å rettes mot den faglige oppgaven, trening i hvordan de kan stille undersøkende spørsmål som stimulerer og motiverer, og hvordan de kan identifisere, analysere og håndtere motstand.

Hvordan du kan lede og samtidig være en del av resultatet

Lederens særegne posisjon er krevende. Vi gir derfor lederen støtte i egenutvikling og selvrefleksjon.

Skape læring underveis

For å kunne skape ønsket utvikling må erfaringer bearbeides og utforskes underveis. Vi gir lederne pedagogiske verktøy for læring av erfaringer.

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring...

  Les mer …