Institutt for dynamisk ledelse

og organisasjonsutvikling

 

 

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Vi gjør

Læring og opplevelser for livet i møtet mellom teori og praksis

Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og veiledning får du som leder et rom der du kan utforske vanskelige situasjoner, skape en dypere forståelse av dine utfordringer og innsikt i egne ressurser som grunnlag for håndtering.

Våre lederutviklingsprogrammer; Ledelse av prosesser (LAP) gir lederne trening i å lede arbeidsprosesser knyttet til utvikling og endring av offentlige tjenester. Lederne får trening i å se sammenhengen mellom seg selv i relasjon til kollegaer, medarbeidere, team/avdelinger og helheten. De får innsikt i hvordan de kan identifisere og forstå krefter og motkrefter som oppstår i alle organisasjoner og hvordan de kan anvende egen analyse som grunnlag for håndtering.  

I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe langt mer enn en teknisk øvelse med omlegging av formelle strukturer. Vårt utgangspunkt er at drivkraften i organisasjoner ligger i relasjoner og samspillet mellom menneskene som jobber der.

 
 

 
 

Et fagmiljø for utvikling,

forandring og forvandling

 
 

 
 

Et fagmiljø for utvikling, forandring og forvandling

Nyheter

Lederskap AS er stadig i vinden. Les om våre siste aktiviteter og nyheter.

Empowerment i arbeidslivet

Vår samarbeidspartner på HINN, Stein Amundsen, har kommet med en ny bok: Empowerment i arbeidslivet. Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbiederskap. Gjennom boka får vi lære om hvordan empowerment eller myndiggjøring innebærer frigjøring og utikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. 

Les mer …  

LAP 2020

Ledelse av prosesser (LAP) 2020 er nå åpnet for påmelding. LAP del 1 og LAP del 2 samkjøres. Det betyr at både nye og erfarne deltakerne fra LAP kan melde seg på. Frist for påmelding er satt til 1. desember. Programmet finner sted på verdens høyeste trehus, Wood Hotel i Brumunddal.   

Les mer …  

Norsk Kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet (HINN) og Lederskap AS har inngått en rammeavtale om å tilby alle ledere ved Norsk kulturskoleråd lederutviklingsprogrammet LAP trinn I og trinn II. Avtalen ble undertegnet i februar. Allerede i mars er to nye programmer planlagt - et program i Rogaland og et program på Østlandet. 

Les mer …