I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Lom kommune  starter allerede i november. Ringebu og Sel er  igang med planlegging sammen med oss om innholdet i et LAP- program som starter våren 2018.

Både Ringebu- og Sel kommune har deltatt i tilsvarende programmer tildigere. Grunnene til å videreføre programmet er flere.

 

Første fase av LAP (LAP I) starter en utvikling i kommunen. Lederne får et felles språk og verktøy for å utvikle organisasjoen og de føler seg ofte tryggere og tydeligere som ledere. Du kan lese mer om erfaringr med programmene i Referanser.

LAP I blir likevel som å toppe en utvikling på "hoppkanten". Prosessen er startet. Lederne er i personlig utvikling og har innsikt og mot til å utvikle organisasjonen. Faren for å falle tilbake til gamle "synder" er likevel til stede.  Nye programmer som LAP II gir muligheter til å spesifisere utviklingen. Her åpnes det blant annet for aksjonslæring. Det vil si at lederne definere utviklingsområder som de systematisk jobber med gjennom hele programemt. Utviklingsområdene er alltid godkjent av rådmann.

 I Ringebu har de nå valgt innovasjon som hovedtema. Flere av lederne har gått innovasjonsskolen ved INN og ønsker å implemeter innovasjonstenkingen i hele kommunen. I Sel avsluttet virksomhetslderne et LAP-program våren 2017. Våren 2018 får teamlederne og avdelingsledere i Sel kommune mulighet til lederutvikling gjennom LAP I. Dermed har Sel valgt en modell der felles lederspråk og organisasjonsforståelse bygges opp på alle nivå i organisasjonen. De som deltar i programmet har forpliktet seg til å ha samtaler med sine virksomhetlsedere mellom samlingene. På den måten sikres en kontinuitet og avdelings- og teamledere kan "puste sine ledere i nakken" og fremme lederfaglige drøftinger knyttet til utviklig av tjenestene.

På Røros er LAP I med 17 virksomhetsledere avsluttet nå i september 2017. Allerede våren 2018 går disse virksomhetlederne i gang med LAP II. Denne gangen er imdilertid også avdelignsledere og teamledere med i samme program, men i LAP I. En spennede kombiasjon som synligjør kompleskiteten i organisasjon.

 Vi i Lederskap AS er takknemlige og gleder oss enormt til å få bli på de reisene som nå igangsette i kommuner i Gudbrandsdalen og tilgrensede områder.

 

 

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe...

  Les mer …