Norsk kulturskoleråd i Møre og Romsdal har gitt kulturledere muligheter til lederutvikling. I 2016 - 2017 gjennomførte 21 kulturskoleledere Ledelse av tverrfaglige prosesser (LAP).  Tilbakemedlingene fra deltakerne er samstemt; programmet har gitt faglig utbytte. 

 

Lederutviklingsprogrammet blir omtalt på hjemmesidene til Kulturskolerådet. Her poenteres det at programmet har gitt kulturskolelederne muligheter til å trene på lederrollen. Kulturskoleledere er på mange områder annereldes enn andre offentlige ledere.  De ønsker å være strategiske og proaktive, men har en arbeidssituasjon der medarbeiderne ofte har små stillinger. Likevel har programmet vært til stor nytte.

Kulturskoleledere er kreative mennekser og evner å lære gjennom "det lekende"mennesket" Det fikk de også anledning til på LAP. Sluttevalueringen ble gjennomført med kreative bidrag av musikk, sang og drama.

Les mer om omtalen her:  Kulturskolerådets omtale av LAP

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe...

  Les mer …