I februar går Porsanger kommune i gang med lederutviklingsprogrammet Ledelse av prosesser (LAP), del I.  Det blir et program for alle virksomhetsledere og rådmannens ledergruppe, rundt 30 deltakere. 

 

Den overordnete målsettingen er: Tydelige og trygge ledere som håndterer endringer i Porsanger kommune. I tillegg skal programmet ha den nye arbeidsgiverstrategien som et gjennomgående tema. På denne måten skal vi skape en kobling mellom vedtatte strategier og trening på identifisering, analyse og håndtering av de utfordringer som følger med utviklingsarbeid. Det blir et spennende arbeid der vi får utforsket forbindelser og brudd mellom liv og lære.

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe...

  Les mer …