Et lederutviklingsprogram skal være som et springbrett for videre læring og til utvikling i organisasjonen. Det forutsetter imidlertid

1) at ledergruppa i fellesskap skaper et grunnlag for ledelse i organisasjonen og

2) at lederutviklingsprogrammet har en nær kobling til lederhverdagen.

Når vi nå har LAP I og II på samme arena er grunnlaget for utvikling i organisasjonen betydelig styrket.

 

7. mars hadde vi boklansering på Litteraturhuset for boka; Broen mellom læring og ledelse. Boka handler om brudd og forbindelser mellom læring og ledelse. Gjennom boka utforsker vi hvordan vi kan skape solide broer mellom læring og ledelse. Hvorfor skjer det brudd og hva kjennetegner gode læringsforbindelser?

 

I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Lom kommune  starter allerede i november. Ringebu og Sel er  igang med planlegging sammen med oss om innholdet i et LAP- program som starter våren 2018.

Både Ringebu- og Sel kommune har deltatt i tilsvarende programmer tildigere. Grunnene til å videreføre programmet er flere.

Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på arbeidsplassen. Her ble vår styreleder Kjell Dahl intervjuet. Kjell Dahl framhever hvordan frykt kan bidra til at ledere og medarbeidere bruker destruktive forsvarsmekanismer.

Torsdag 8.desember 2016 har Kommunal Rapport en artikkel om lederutvikling. Molde kommune og Telemark fylkeskommune trekkes fram som de eksemplene der lederutvikling har skapt en økonomisk forskjell og tydeligere og mer reflekterte ledere. Lederskap AS har ledet programmene i begge kommunene.  

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe...

  Les mer …