I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Lom kommune  starter allerede i november. Ringebu og Sel er  igang med planlegging sammen med oss om innholdet i et LAP- program som starter våren 2018.

Både Ringebu- og Sel kommune har deltatt i tilsvarende programmer tildigere. Grunnene til å videreføre programmet er flere.

Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på arbeidsplassen. Her ble vår styreleder Kjell Dahl intervjuet. Kjell Dahl framhever hvordan frykt kan bidra til at ledere og medarbeidere bruker destruktive forsvarsmekanismer.

Norsk kulturskoleråd i Møre og Romsdal har gitt kulturledere muligheter til lederutvikling. I 2016 - 2017 gjennomførte 21 kulturskoleledere Ledelse av tverrfaglige prosesser (LAP).  Tilbakemedlingene fra deltakerne er samstemt; programmet har gitt faglig utbytte. 

 

Torsdag 8.desember 2016 har Kommunal Rapport en artikkel om lederutvikling. Molde kommune og Telemark fylkeskommune trekkes fram som de eksemplene der lederutvikling har skapt en økonomisk forskjell og tydeligere og mer reflekterte ledere. Lederskap AS har ledet programmene i begge kommunene.  

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe...

  Les mer …