Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir mulighet for 30 studiepoeng på masternivå og tilbys i to varianter; på oppdrag og som åpnet tilbud. Begge programmene tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen organisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet.

En bok om organisasjoner handler ikke om organisasjoner. Den handler om kjærlighet, hat, sjalusi, kameratskap, ambisjoner, lidenskap og glede. Det har vært og vil alltid være det vi mennesker er mest opptatt av. Fritt etter Herbert Simon.

Programmene går over 6 samlinger på totalt 13 dager og kvalifiserer til 30 studiepoeng ved Høgskolen i Innlandet (HINN). I programmene vektlegges trening i:

 • Å identifisere, analysere og håndtere ulike faglige, politiske, økonomiske og følelsesmessige prosesser i grupper, mellom grupper, i hele organisasjoen og i forhold til omgivelsene.
 • Å etablere og lede hensiktsmessige arbeidsprosesser med vekt på samhandling og kompetansedeling.
 • Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle
 • Å møte og håndtere uforutsigbare situasjoner
 • Å utvikle lederstrategier for endrings-, omstilings- og fornyelsesprosesser

I en egen brosjyre finner du mer informasjon om programmene. 

Det åpne programmet

Det åpne programmet finner sted på idylliske Refsnes Gods på Jeløya ved Moss. Her får du anledning til å treffe andre ledere som er opptatt av egenutvikling og trening knyttet til å forstå og arbeide med kompleksiteten i endrings- og utviklingsarbeid.  Programmet har opptak en gang pr år. I 2019 starter det opp 4. mars. Mer informasjon om programmet finner du her LAP I. I 2018 åpnet vi også for at deltakere som har tatt eksamen på LAP I, kan ta en fordypning, dvs LAP II på samtidig med LAP I. Vår erfaring så langt er at dette er en berikelse for deltakere både på LAP I og LAP II. Nærmere informasjon om LAP II finner du her.

Kontaktperson og fagansvarlig for programmet er Kjell Dahl, tlf: 915 46 441. 

De lokale programmene

De lokale programmene utvikles i samarbeid med oppdragsgiver og tilpasses lokale behov og utfordringer. Kontaktpersoner er Marit E Unstad tlf: 415 77 256 og Jan Alm Knudsen tlf: 915 13 779.

Evaluering av programmene

 Molde kommune har gjennom en fireårsperiode hatt over 200 ledere på LAP. Programmet ble evaluert og konklusjonen er at programmet har gitt:

 • Bedre møter
 • Større forståelse for kommunens utfordringer og særpreg
 • Kobling mellom Lean og god ledelse
 • Kulturutvikling 
 • Bedre evne til å jobbe systematisk og strategisk

Mer informasjon finner du i Rapporten fra Molde.

Veiledning og coaching av individer og grupper

Vi er veiledere og coacher med lang erfaring og formell sertifisering. Gjennom veiledning gir vi et rom for refleksjon der lederne kan gå i dybden og utforske dilemmaer og utfordringer. Det handler om å gå inn i problemstillinger der fasitsvar ikke finnes, men hvor løsninger må utforskes og skapes.

Vi gir ledergrupper muligheter til å finne felles interesser og felles strategier slik at de skaper merverdi og utvikling for organisasjonen i sin helhet. Referanser

Vi gjør
 • Lederutvikling

  Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir...

  Les mer …

 • Coaching og veiledning

  Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og...

  Les mer …

 • Organisasjonsutvikling

  I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe...

  Les mer …