Røros kommune avsluttet Veksthus for ledere i september 2017. Her deltok 17 virksomhetsledere som alle er oppmeldt til eksamen ved INN. På siste samling ble programmet evaluert. Deltakerne formulerte selv spørsmålene som de byttet med hverandre og svarte gruppevis. Spørsmål og svar ble lest opp høyt i plenum. Besvarelsene er skrevet ut av Lederskap og undertegnet av to deltakere.

Her er et utdrag av svarene

Sagt om tydelighet

 

 • Vi er tydeligere på oppgaver og roller
 • Vi har fått flere knagger å henge ting på for å bli tydeligere i egen rolleutøvelse.

Sagt om undervisningsformen

 • Det er en krevende undervisningsform der det er lagt opp til at vi skal føle utfordringer på kroppen og utfordre oss selv (utenfor komfortsonen - handler om å stå i det - opp mot det å være i lederrollen).
 • Programmet har skapt egenutvikling på en annen måte enn tradisjonelle forelesninger. Gruppemetodikken var spennende og gjør at vi involverer oss og blir godt kjent.
 • Vi har lært enkle og konkrete metoder som vi ka nta med oss inn i hverdagen/ inn i egen virksomhet.

Sagt om rolleforståelse

 • Vi som virksomhetsledere har blitt mer bevisste vår rolle. Vi er på litt forskjellig ståtsted når det gjelder "å ta rollen", men vi er bevisste. Neste steg er å ta den!
 • Vi er i en prosess for utvikling og er blitt bedre kjent med rollen som virksomhetsleder.

Sagt om å stå i utfordringer

 • Vi tåler mer å stå i utfordirnger fordi vi føler støtte fra rådmannsnivå og fordi vi har fått redskap til å håndtere utfordringene.
 • Vi har fått trening i å stå i det når det "blåser".

Sagt om helhetstenking

 • Felles teorigrunnlag er skapt fordi vi har fått helhetlig forståelse og et løft teoretisk. Gjennom et felles språk har vi  fått et felles utgangspunkt for å forstå organisasjonen.
 • Vi har fått en bedre helhetlig forståelse og en bedre plattform for å snakkes sammen med bakgrunn i felles teori.

 

Aktiviteter og nyheter
 • Boklansering - Broen

  7. mars hadde vi boklansering på Litteraturhuset for boka; Broen mellom læring og ledelse. Boka...

  Les mer …

 • LAP i Gudbrandsdalen

  I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten...

  Les mer …

 • Fryktkultur og mobbing

  Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på...

  Les mer …