Programmet startet i mars i 2012 og ble avsluttet i desember i 2014. Deltakere på lederutviklingen er rådmann og 2 kommunalsjefer, økonomisjef, mellomlederne samt stab, ca 50 personer. 

 Frøya kommunes arbeidsgivertenkning og arbeid med medarbeiderskap er lagt til grunn for lederutviklingen. Lederprogrammet er utviklet med spesiell vektlegging på de utfordringer flate strukturer og 2-nivå organisasjoner gir kommunale organisasjoner. Kommuneledelsen, og deltakerne er veldig godt fornøyde med programmet. Gode refleksjoner i og mellom samlingene legger gir oss en unik innsikt i og forståelse av egen organisasjon og et godt grunnlag for utviklings- og endringsarbeid som krever deltakelse i hele organisasjonen. Frøya kommune anbefaler gjerne opplegget og veilederne for andre kommuner!

Aktiviteter og nyheter
 • Boklansering - Broen

  7. mars hadde vi boklansering på Litteraturhuset for boka; Broen mellom læring og ledelse. Boka...

  Les mer …

 • LAP i Gudbrandsdalen

  I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten...

  Les mer …

 • Fryktkultur og mobbing

  Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på...

  Les mer …