Ledelse av prosesser 2015 ble avsluttet i oktober med 23 deltakere som alle gikk opp til eksamen (30 stp) ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) på HiL.

Evalueringen ble gjennomført på siste dag av siste samling. Deltakerne utviklet selv kriterier og spørsmål, som de så besvarte. I tillegg hadde programledelsen ett spørsmål alle skulle besvare. 

1. Hvilken form for personlig utvikling opplever du etter endt kurs?

 • Økt bevissthet på mange områder ved eget lederskap
 • Teoretiske referanserammer
 • Større trygghet i egen rolle
 • Tryggere i rollen og kan stå i motstand
 • Større ro
 • Bedre lytter og mer reflektert

2. På hvilken måte benytter du læringen fra studiet i egen hjemmeorganisasjonen?

 • Blitt mer undersøkende
 • Mer refleksjon i egen organisasjon
 • Fått verktøy til å forstå motstand Bruker metoder som sikrer alles deltakelse
 • Økt grad av fokus på felles oppgaveforståelse
 • Mer bevissthet rundt grensesetting
 • Bruker mer tid på prosesser

3. Spørsmål fra programledelsen:

 • Gi 3 råd til programledelsen for nye lederutviklingsprogram
 • Konkretisere krav til skrivegruppene
 • Repetere deltakernes navn underveis
 • Rollerefleksjonsgrupper kan benyttes oftere/tidligere i programmet
Aktiviteter og nyheter
 • Boklansering - Broen

  7. mars hadde vi boklansering på Litteraturhuset for boka; Broen mellom læring og ledelse. Boka...

  Les mer …

 • LAP i Gudbrandsdalen

  I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten...

  Les mer …

 • Fryktkultur og mobbing

  Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på...

  Les mer …