Referanser

Møre og Romsdal kulturskoleråde gjennomførte lederutviklingsprogrammet LAP i løpet av 2016 og 2017. programmet ble godt dokumentert i internbladet til NORSK KULTURSKOLERÅD

På siste samling, 28. april, ble det likevel gjennomførte en evaluering. De fikk ett spørsmål: Hva er skapt og hva blir brukt? 

Her er et utdrag fra gruppenes besvarelser:

Røros kommune avsluttet Veksthus for ledere i september 2017. Her deltok 17 virksomhetsledere som alle er oppmeldt til eksamen ved INN. På siste samling ble programmet evaluert. Deltakerne formulerte selv spørsmålene som de byttet med hverandre og svarte gruppevis. Spørsmål og svar ble lest opp høyt i plenum. Besvarelsene er skrevet ut av Lederskap og undertegnet av to deltakere.

Her er et utdrag av svarene

Sagt om tydelighet

Andre kurs i Lederen som konflikthåndterer er nå gjennomført. Rundt 20 ledere fra Indre Salten var samlet to dager på Fasuke hotell. På slutten av samlingen fikk deltakerne gi sin evaluering av kurset.

Lederskap as bidratt i flere år bidratt med lederutvikling og lederstøtte i Molde kommune. Nå er arbeidet evaluert.

Ledelse av prosesser 2015 ble avsluttet i oktober med 23 deltakere som alle gikk opp til eksamen (30 stp) ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) på HiL.

Telemark fylkeskommune gjennomførte Veksthus for ledere for samtlige ledere, ca 150 personer deltok og 135 tok eksamen.

Ringebu kommune gjennomført Veksthus i 2013 for rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne.

Programmet startet i mars i 2012 og ble avsluttet i desember i 2014. Deltakere på lederutviklingen er rådmann og 2 kommunalsjefer, økonomisjef, mellomlederne samt stab, ca 50 personer. 

Aktiviteter og nyheter
 • Boklansering - Broen

  7. mars hadde vi boklansering på Litteraturhuset for boka; Broen mellom læring og ledelse. Boka...

  Les mer …

 • LAP i Gudbrandsdalen

  I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten...

  Les mer …

 • Fryktkultur og mobbing

  Ukeavisen Ledelse hadde fredag 6. oktober, en artikkel om fryktkultur og mobbing på...

  Les mer …