Institutt for dynamisk ledelse

og organisasjonsutvikling

 

 

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Vi gjør

Læring og opplevelser for livet i møtet mellom teori og praksis

Vi har erfarne veiledere og coacher som gir deg rom for refleksjon og ettertanke. Gjennom coaching og veiledning får du som leder et rom der du kan utforske vanskelige situasjoner, skape en dypere forståelse av situasjoner og innsikt i egen ressurser som grunnlag for håndtering.

Ledelse av prosesser (LAP) er et studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor. Programmet gir mulighet for 30 studiepoeng på masternivå og tilbys i to varianet; på oppdrag og som åpnet tilbud. Begge programmene tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen organisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet.

I en omskiftelig verden er fokus på endring og utvikling en sentral lederoppgave. Vi anser endring som noe langt mer enn en teknisk øvelse med omlegging av formelle strukturer. Vårt utgangspunkt er at drivkraften i organisasjoner ligger i relasjoner og samspillet mellom menneskene som jobber der.

 
 

 
 

Et fagmiljø for utvikling,

forandring og forvandling

 
 

 
 

Et fagmiljø for utvikling, forandring og forvandling

Nyheter

Lederskap AS er stadig i vinden. Les om våre siste aktiviteter og nyheter.

Porsanger

I februar går Porsanger kommune i gang med lederutviklingsprogrammet Ledelse av prosesser (LAP), del I.  Det blir et program for alle virksomhetsledere og rådmannens ledergruppe, rundt 30 deltakere. 

 

Les mer …  

Broen mellom læring og ledelse

Sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) gir Lederskap ut boka; Broen mellom læring og ledelse. Det er en fagbok om brudd og forbindelser mellom læring og ledelse. Vi stiller spørsmålene; Hva skaper brudd mellom arbeidsprosesser og læringsprosesser? Hva skaper forbindelser mellom arbeids- og læringsprosesser?

I forbindelse med utgivelse av boka inviterer vi til fagbokseminar om lærende ledelse, 7. mars kl 14.30 - 18.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer …  

LAP i Gudbrandsdalen

I Gudbrandsdalen er det nå flere kommuner som skal i gang med et LAP-program i løpet av høsten 2017 og våren 2018. Lom kommune  starter allerede i november. Ringebu og Sel er  igang med planlegging sammen med oss om innholdet i et LAP- program som starter våren 2018.

Både Ringebu- og Sel kommune har deltatt i tilsvarende programmer tildigere. Grunnene til å videreføre programmet er flere.

Les mer …